کاتر

کاتر یکی از ابزارهای شیرینی پزی است که دارای اشکال گوناگون میباشد. انواع کاتر در دو جنس پلاستیک و  فلزی این امکان را فراهم می کند. که به راحت ترین و منظم ترین شکل کیک و شیرینی خود را برش بزنید .