دماسنج قنادی

دماسنج قنادی ﻫﻤﺮﺍه ﺑﺎ ﺣﻔﺎظ ﻓﻠﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﻗﻨﺎدی و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ها مورد استفاده قرا می گیرد. برای پخت شیرینی و اندازه گیری دمای غذا و آب جوش باید از دماسنج قنادی استفاده کنند . اندازه گیری های دقیق – مانند درجه ، کیلو یا گرم – بسیار ساده است. 

نکته :

– بهتر است دماسنج ها را شستشو دهید زیرا ماشین های ظرفشویی می توانند به آن ها آسیب برساند . مواد شوینده قوی همچنین می توانند اعداد را کاهش دهند.

 

در حال نمایش 2 نتیجه